Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.wibracja.com oraz aplikacji mobilnej Wibracja - połączonej z tą stroną internetową. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest:

  • Artur Faryj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hievii Media Artur Faryj, adres siedziby: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a; adres do doręczeń: 12 -200, Pisz, ul.Warszawska 55a, NIP: 8491594549, REGON: 387860369, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres e-mail: app@hieviimedia.pl , tel. +48 780 037 887.

  • Adam Faryj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Graal Workshop Adam Faryj, adres siedziby: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a; adres do doręczeń: 12 -200, Pisz, ul.Warszawska 55a, NIP: 8491568227, REGON: 360158920, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres e-mail: graalworkshop@gmail.com , tel. +48 514 108 181.

  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora to: wibracja@wibracja.com . Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Administrator portalu www.wibracja.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.


 2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera;

  • Przesyłanie informacji SMS, np. kody zabezpieczeń;

  • Prowadzenie systemu komentarzy i odpowiedzi;

  • Korespondencja między Użytkownikami oraz wyrażanie swojej opinii z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komunikacji;

  • Prowadzenie forum internetowego;

  • Prowadzenie rozmów typu chat online;

  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych;

  • Prowadzenie systemu reklam;

  • Prezentacja profilu Użytkownika innym Użytkownikom oraz możliwość prezentacji profiul Użytkownika, bądź  jego części osobom trzecim;

  • Wyświetlanie wpisów, ogłoszeń i treści Użytkowników;

  • Obsługa zapytań przez formularz;

  • Realizacja zamówionych reklam;

  • Windykacja należnośc;

  • Prezentacja oferty lub informacj;

  • Realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu sponsorowanego);

  • Prowadzenia analiz statystycznych;

  • Monitorowanie aktywności Użytkownika oraz wszystkich innych Użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie po słowach kluczowych oraz zarządzanie aktywnością Użytkownika na www.wibracja.com oraz zamieszczone w aplikacji mobilnej Wibracja - połączonej z tą stroną internetową, poprzez przeprowadzanie badań i analiz aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia.


 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.


 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.


 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.


 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.


 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:

  • nazwa.pl (Polska):
  nazwa.pl sp. z o.o.
  ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków,
  NIP: 6751402920 , REGON: 120805512 , KRS: 0000594747 ,
  kontakt e-mail: kontakt@nazwa.pl
   
  • Amazon AWS S3 (Frankfurt, Niemcy):
  Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg,
  Amazon Web Services, Inc.
  P.O. Box 81226
  Seattle, WA 98108-1226
  http://aws.amazon.com

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firmy hostingowe na zasadzie powierzenia;

  • kurierzy;

  • operatorzy pocztowi;

  • ubezpieczyciele;

  • banki;

  • operatorzy płatności;

  • organy ścigania m.in. Policja, prokuratura i innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Będzie się to dziać wyłącznie w związku z postępowaniami prowadzonymi przez te organy;

  • operatorzy systemu komentarzy i odpowiedzi;

  • operatorzy rozwiązania typu chat online;

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;

  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.


 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 2 lata od momentu zakończenia usługi.


 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • sprostowania tych danych,

  • usunięcia danych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • przenoszenia danych.


 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych, wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.


 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.


 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.


 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).


 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.


 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatora reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.


 3. Operator stosuje i korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.


 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.


 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.


 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.


 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.


 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.


 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.


 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera

  Urządzenia mobilne:

10. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Opinie wyrażone przez społeczność Użytkowników w komentarzach i odpowiedziach, artykułach, wiadomościach prywatnych lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Portalu www.wibracja.com oraz Administratora.


 2. Administrator www.wibracja.com oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone posty i treści Użytkowników oraz ich zawartość. Przykładamy dużą wagę do uwierzytelnienia Użytkowników i postów, lecz nie możemy odpowiadać za postępowanie Użytkowników.

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies obowiązuje od 24 kwietnia 2020 roku.

Ostatnia Aktualizacja: 03.04.2021 r.